Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój
Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój

60 lat z życia miasta

1945
 • 8 maja - wejście żołnierzy 55 korpusu 21 oddzialu I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej i zajęcie powiatu walbrzyskiego
 • maj - na teren powiatu Walbrzyskiego przybyli pierwsi polacy
 • 9 maj nadanie miejscowości Salzbrunn pierwszej polskiej oficjalnej nazwie: Solice-Zdrój, którą stosowano do konca 1946 roku
 • 28 maj - przekazanie wladzy administracji polski pełnomocniką rządu RP: Marianowi Pyszyńskiemu - na powiat Wałbrzych (XXVI obwód Dolnego Śląska) i Eugeniuszowi Szewczykowi na wydzielone miasto Wałbrzych (XXVII obwód Dolnego Śląska) od komendanta wojennego Armii Czerwonej mjr Pachomowa i jego zastępce mjr Kaletina
 • maj gminę Solice-Zdrój tworzą dwie dzielnice: Solice-Zdrój i kolonia Piaskowa Góra.Gmina liczyła 10580 mieszkańców w tym 60 Polaków
 • 20 czerwca powołanie administracji polskiej w gminie i mianowanie na pierwszego polskiego burmistrza kpt. Wojska Polskiego Ludwika Ślusarczyka z Krakowa (członka grupy operacyjnej XXVI obwodu dolnośląskiego); zastępcę - ppor.Stefana Hauke z Warszawy.Zarząd Miasta tworzyły działy: ogólny, aprowizacyjnogospodarczy, finansowo-budżetowy, mieszkaniowo-kwaterunkowy, ewidencji ludności, zdrowia i opieki społecznej, kultury i oswiaty.Filia Zarządu mieszcząca się w dzielnicy Piaskowa Góra została zlikwidowana w lipcu 1945.
 • Czerwiec - utworzono posterunek Milicji Obywatelskiej: pierwszym komendantem został Józef Chyży
 • 1 lipca z dniem 1 lipca prawa miejskie otrzymały miejscowości:Biały Kamień, Sobięcin, Kudowa Zdroj, Polanica Zdrój, Szczawno Zdrój
 • powołano Ochotniczą Straż Pożarną
 • sierpień - utworzono przedsiębiorstwo "Uzdrowisko Solice-Zdrój" przekazano władzą polskim. Pierwszym dyrektorem został Aleksander Skrzyński
 • październik - utworzono pierwsza polską szkołę podstawowa: Szkołę Podstawową, w której uczyły dwie nauczycielki
 • 1945-1949 - w budynku zespołu sanatoriów "Mieszko", "Anka", "Dąbrówka" zorganizowano Sanatorium Związków Inwalidów Wojennych
1946
 • luty - w Jeleniej Górze powstało Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Szlachetnej, które przeniesiono w lutym do Solic-Zdroju. W skład Zjednoczenia wchodziły m.in. "Co&Tilsch", "Krister" z Wałbrzycha oraz "Konigselt" z Jaworzyny Ślaskiej
 • 26 czerwca - na mocy zarządzenia powołano pierwszą w Polsce szkołę dla malarzy porcelany przy Zjednoczonych Zakładach Porcelany Przedsiębiorstwo Państwowe wyodrębniono w Solicach-Zdroju
1947
 • z inicjatywy Komisji Uzdrowiskowej powstała pierwsza kameralna orkiestra symfoniczna, której kierownikiem i dyrektorem i dyrektorem był Romuald Pietroniec
 • powstała pierwsza polska biblioteka, która była biblioteką prywatną.
 • maj - z inicjatywy Bolesława Kobylańskiego (przewodniczący Komisji kultury i Oświaty przy Zarządzie Miejskim) i Ireny Stempkowskiej (pierwsza kierowniczka) powstała biblioteka.Zorganizował ja Zarząd Miejski. Początkowo mieściła się w domu Ludowym (obecnie Sanatorium Kolejowe).
1948
 • ukazał się pierwszy informator turystyczno-krajoznawczy "Wałbrzych, Szczawno Zdrój i okolice" nakładem referatu Turystyki i Wydziału Oświaty i Kultury Zarządu Miejskiego, wydany przez Towarzystwo Naukowe w Wałbrzychu działające przy Instytucie Ślaskim.
1949
 • listopad-przy Miejskiej Radzie Narodowej powołano Komisje do walki z analfabetyzmem pod przewodnictwem jeje przewodnicącego-Mariana Lankau.
1950
 • zorganizowano szkołę z nauczaniem w języku niemieckim. Działała do 1957 roku do czasu wyjazdu Niemców ze Szczawna Zdroju
 • w wyniku wprowadzonych w kraju zmian w zarządzaniu administracją państwową powołano prezydia rad narodowych.Na czele prezydium stał przewodniczący.Pierwszym przewodniczącym prezydium RN w Szczawnie Zdroju został Józef Grześkowiak.
 • Zorganizowano Kolejowe Sanatorium zdrojowe, którego dyrektorem był dr Leon Bazała
 • Utworzono Dziecięcy Uzdrowiskowy Szpital Astmologiczny "Zuch"
1954
 • 10 kwietnia - Miejska Rada Narodowa przyjęła uchwałe o zmianie granic Szczawna Zdroju w wyniku której utworzono Gromadzką Radę w Szczawienku (dawniej Solice Dolne), w składzie:Szczawienko, Lubiechów, Książno i część Szczawna Zdroju.Szczawno stało się samodzielna gmina, której podstawową funkcje stanowiło lecznictwo uzdrowiskowe
1960
 • 15 maja - w rocznicę bitwy 9z 1870r.) na polach między Szczawnem zdrojem a Strugą odsłonięto pomnik Ułanów Legii Nadwiślańskiej
 • 1960-1990 połączono Miejską Bibliotekę Publiczną z biblioteką Przedsiębiorstwa Uzdrowiska Szczawno-Jedlina, co było nowością w skali Polski.
1961
 • z inicjatywy Alfonsa Szyperskiego powstał Dolnośląski Oddział Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego jako Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego, którego prezesem został A.Szczypek.
1966
 • Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego przekształciło się w towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju
 • 9 czerwca - w Parku Zdrojowym odsłonieto pomnik-popiersie Henryka Wieniawskiego, któreko autorem jest Bogdan Hofman. Buł to pierwszy w kraju pomnik Henryka wieniawskiego. Jego odsłonięcie uświetniło obchodzone po raz pierwszy Dni Henryka wieniawskiego.Organizowane od tego roku Dni mają upamiętniac dwukrotny pobyt na leczeniu w szczawnie Zdroju henryka wieniawskiego
1971
 • z inicjatywy Elźbiety Piotrkowskiej zorganizowano plenery malarskie dla studentów wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
1973
 • w Parku Zdrojowym powstała pierwsza w kraju ścieżka zdrowia przeniesiona ze Szwajcarii przez lekarza Szpilarewicza
1975
 • na fundamentach dawnego kościoła ewangelicko-augsburskiego powstał nowy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej
1980
 • 14 kwietnia - wojewoda wałbrzyski powołał zespół do opracowania programu porządkowania uzdrowisk w województwie wałbrzyskim
 • jako samodzielne stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Szczawna Zdroju, którego prezesem był Jan Pisarski, stało się inicjatorem i organizatorem wielu imprez społeczno-kulturalnych: Dni Szczawna Zdroju, Rajd Szlakiem Ułanów Legii Nadwiślańskiej, Biegu Ułańskiego oraz licznych publikacji popularyzujących walory turystyczne Szczawna, których autorem był Jan Pisarski
1981
 • 15-18 maja odbyły się pierwsze Dni Szczawna Zdroju
1985
 • 28 luty - w Szczawnie Zdroju odbyła się uroczysta sesja popularnonaukowa, której tematem było kształtowanie się władzy w Szczawnie w latach 1945-1950
1988
 • zasięg terytorialny parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny został zawężony, z jego obszaru wydzielano kościoły w Strudze i Lubominie
1990
 • po transformacji ustrojowej przeprowadzono pierwsze wybory samorządowe, w wyniku których burmistrzem został Emil Barciński, przewodniczącą Rady Miejskiej Danuta Starzyńska
 • po raz pierwszy odbył się Kurs Gitary Klasycznej
1992
 • marzec - parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny została włączona do nowo utworzonej Diecezji Legnickiej
 • przy towarzystwie Polsko-Francuskim w Wałbrzychu powstał chór "Frankofoni", od 1996 roku działa przy Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju
 • 30 marca - Rada Miejska uchwaliła Statut Uzdrowiska Szczawna Zdroju
 • sierpień - siedzibę Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego przeniesiono do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Kościuszki 17, w którym znalazły się również: Urząd Stanu Cywilnego, Ośrodek Pomocy Spolecznej, Straż Miejska i Komisariat policji
1994
 • 19 czerwca - drugie wybory samorządowe. Burmistrzem został ponownie wybrany Emil Barciński, na przewodnicącego wybrano Marka Gadomskiego
 • 2 października - po trwajacym dwadzieścia dwa lata remoncie został uroczyście otwarty Teatr zdrojowy.
1995
 • rozpoczęto przebudowę i modernizację obszaru spacerowo-handlowego przy ulicy Kościuszki (corso)
1996
 • 25 listopada - uroczyste otwarcie wyremontowanej po pożarze w 1992 r. Pijalni Wód Mineralnych
 • opracowano projekt rewaloryzacji Parku Zdrojowego
1998
 • styczeń - otwarto trzygwiazdkowy hotel "Rivendell"
 • 11 października - w trzeciej kadencji wyborów samorządowych na burmistrza miasta został wybrany Tadeusz Wlaźlak, na przewodniczącego Stanisław Borkusz
1999
 • 6 czerwca - w 53 rocznicę śmierci Gerharta Hauptmanna, nadano jego imienię placowi przed "Koroną Piastowską", dawnym domem, w którym urodził się i mieszkał do 10 roku życia, laureat literackiej nagrody Nobla z 1912 roku
 • powstała Młodzieżowa Rada Miejska
2000
 • styczeń - pierwszy raz zorganizowano zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • maj - odsłonieto pamiątkową tablicę u stóp Krzyża Milenijnego postawionego w pobliżu kościoła
 • 23 września - ks bp Tadeusz Rybak dokonał poświęcenia postawionego na szczycie Chełmca 43-metrowego Krzyża Jubileuszowego.
 • Zakończono I etap modernizacji Parku Zdrojowego
2001
 • rozpoczęcie rozbudowy kościola
2002
 • na kolejną kadencję w wyborach samorządowych ponownie na burmistrza Szczawna Zdroju wybrany został Tadeusz Wlaźlak. Były to po raz pierwszy wybory bezpośrednie. Przewodniczącym Rady Miejskiej został Stanislaw Borkusz
2003
 • otwarto nową przychodnie zdrowia.
 


Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright © 2005 - 2023 GoldHosting.eu
tanie pokoje Wrocław | noclegi Wałbrzych | noclegi Szczawno | pałace Dolny Śląsk